4. Algunos mitos sobre guaridas fiscales

4. Algunos mitos sobre guaridas fiscales


en 2013, Gabriel Zucman, profesor na London School of Economics e a Universidade de Berkeley publicou un libro chamado “A riqueza oculta das nacións” parece que servirá segundo él, de todo o patrimonio financeiro mundial depósitos bancarios, accións, fondos de inversión o 8% está aloxado offshore (no estranxeiro) o que non é ilegal se está declarado nas facendas de orixe pero non é o caso segundo as súas estimacións, en 2013, máis do 80% estaba agochado 4,7 billóns de euros: case 5 veces o PIB dun país como España ao comezo do libro, Zucman di que os pa… agarda vale as guaridas fiscais nunca desfrutaron de tan boa saúde como agora sempre presentes nos discursos políticos as vitorias non aparecen por ningún lado nas cifras a impunidade dos defraudadores é prácticamente total os compromisos adquiridos recentemente polas guaridas fiscais son demasiado imprecisos e os medios de control demasiado débiles para que podamos agardar calquer mellora nos vindeiros anos neste gráfico vemos como a proporción de activos financeiros europeos aloxados offshore non deixaron de aumentar ben, cómo de importantes son? en 2013, había polo menos uns 130 mil millóns de euros de residentes españois escondidos offshore segundo a metodoloxía de Zucman, isto supón unha perda de recadación para España de 6500 millóns esta cantidade podería cubrir os recortes dese mesmo ano en educación, sanidade, ciencia e medioambiente dúas veces para coñecer o verdadeiro impacto das guaridas fiscais ata o propio autor recoñece que estes cálculos son mol conservadores non teñen en conta as perdas pola “optimización” fiscal das multinacionais nin as perdas por economía somerxida facilitada pola existencia das guaridas ademais os tipos impositivos que se usan nos países tamén están atenuados debido a competencia á baixa que forzan as guaridas e, por suposto, este cálculo obvia os prexuízos que non son expresables en termos monetarios, como a facilitación das actividades delictivas das que xa falamos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *